WERKWIJZE PORTRETTEN
Bij portretopdrachten maak ik een afspraak bij de klant thuis 
of op de plaats waar het werk komt te hangen. Het is belang-
rijk voor mij om deze plaats te kennen en om de klanten te 
ontmoeten in hun eigen omgeving. Het blijkt dat dit de sfeer 
van het schilderij ten goede komt.

Daarna wordt een afspraak gemaakt in mijn atelier, waar ik 
een eerste schets op canvas maak en een aantal foto's. Dan 
ga ik aan de slag. Tijdens het schilderen is het soms nodig 
nog een of twee keer te poseren. Pas wanneer iedereen blij 
is met het resultaat zal het schilderij worden voorzien van 
een vernislaag.

• Het is mogelijk om alleen te werken van foto's, hetgeen 
   een optie is bij huisdieren, personen die bijvoorbeeld in
   het buitenland wonen of overleden dierbaren.

 

© Nanda Hoep